Door op 16 januari 2015

Overweldigende respons petitie Stadshuus

De mailbox van de raadsleden liep vrijdagavond 16 januari vol met steunbetuigingen voor het plan om in Markt 3 een Kulturhus te vestigen. Deze lawine aan steunbetuigingen kwamen op gang nadat bekend was geworden dat het college van B&W voornemens is het pand te verkopen aan VincentSpikker. In een standaard brief delen de ondertekenaars hun teleurstelling met de raadsleden en verzoeken zij om Het Stadshuus een reële kans te geven.   De fractie van de PvdA probeert iedereen persoonlijk te antwoorden. Voor hen die geen antwoord ontvangen hebben, onderstaand ons antwoord.

Beste inwoner van Lochem,

U heeft allemaal de petitie op de site www.stadshuus.nl getekend omdat u het niet eens bent met het besluit van het college van B&W van Lochem om Markt 3 te verkopen aan VincentSpikker B.V. Ook de fractie van de Partij van de Arbeid heeft teleurgesteld kennis genomen van dit voorstel. Zoals het er nu naar uitziet zal het raadsvoorstel om tot verkoop over te gaan in de raad van februari 2015 behandeld worden door de gemeenteraad.

Al in een eerder stadium heeft de fractie van de PvdA aangeven positief te staan tegenover dit initiatief. Wij hebben namelijk in het afgelopen jaar gezien hoe in Lochem aan de Markt een bruisend hart is ontstaan. Een hart dat onze stad goed gebruiken kan. In korte tijd heeft een enthousiaste groep vrijwilligers een prachtig en realistisch plan weten neer te leggen
in een Bidbook dat perspectief biedt voor de toekomst van het Stadshuus.

Als het aan ons ligt gaat het Stadshuus er komen!

Met vriendelijke groet,
Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem