Door op 11 april 2017

Parkeerterrein Sportpark De Elze wordt uitgebreid.

Vorig jaar heeft de PvdA met steun van GB en VVD een motie ingediend om de parkeervoorziening van Sportpark De Elze nu eindelijk voor elkaar te maken. Gisterenavond heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan om de parkeerplaats uit te breiden van 70 (onverharde) parkeerplaatsen naar 173 parkeerplaatsen, 3 invalide parkeerplaatsen en 1 parkeerplek voor een bus. Een schuld wordt hiermee ingelost.

Sportpark De Elze aan de Koedijk te Lochem wordt gebruikt door Sportclub Lochem, korfbalvereniging Het Overschotje, de Lochemse IJsclub, LWC De Paaschberg, het activity square, het vitaliteitspark en de skatebaan liggen er. Wie – vooral – op zaterdag en zondag komt kijken kan zien dat auto’s aan alle kanten van de toegangsweg geparkeerd staan waarmee onoverzichtelijke situaties ontstaan voor fietsers en voetgangers; jong en oud. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties en tot overlast.

Een schuld ingelost.

Een schuld is ingelost omdat er destijds afspraken gemaakt werden over de uitruil van grond. Wegens overlast aan de Graanweg werd het Activity square op de parkeerplaats van Sportclub Lochem neergelegd. Na de aanleg van een kunstgrasveld door Sportclub Lochem gaf zij vrijwillig een voetbalveld op om daar parkeerplaatsen te maken. Alleen die parkeerplaatsen kwamen er niet, wel kwamen er steeds meer gebruikers/sporters naar de Elze. Het gras-/voetbalveld dat als parkeerplaats dienst doet staat regelmatig onder water en auto’s staan nog steeds langs de toegangswegen geparkeerd. Wat dus tot onveilige situaties leidt, vooral voor sporters (kinderen) die op de fiets naar De Elze komen.

Uitvoering

Nu de gemeenteraad gisterenavond akkoord is gegaan kan de aanbesteding op korte termijn plaatsvinden. De planning is dat e.e.a. uitgevoerd gaat worden tijdens de zomerstop van Sportclub Lochem. Als alles volgens planning verloopt ligt Sportpark De Elze er in september a.s. tiptop bij en zal parkeeroverlast tot het verleden behoren.

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem