Door Jos Israel op 26 juni 2016

PvdA moet koers college B&W fors bijsturen

De standpunten van voor- en tegenstanders  windmolens Eefde verharden. In dit sentiment heeft de PvdA initiatief genomen. Nu geen geld voor een haalbaarheidsonderzoek, maar wel € 25.000 voor een onafhankelijk draagvlakonderzoek.  Het standpunt van de PvdA blijft gelijk. In een transitie naar duurzame energie behoort windenergie tot de mogelijkheden. Maar dan wel planologisch en landschappelijk inpasbaar, de opbrengsten terug naar de lokale gemeenschap voor maatschappelijke doelen en lokaal draagvlak.

De Schouwburg heeft een enorme slag gemaakt. Er wordt vernieuwd, bijvoorbeeld door  verbinding te maken met alle kernen, verenigingen, dorpshuizen en scholen. Daardoor wordt de schouwburg meer laagdrempelig. De PvdA juicht dat toe. Zonder inhoudelijke verklaring wilde B&W bezuinigen op de gevraagde subsidie. De PvdA gaat daar niet in mee. 4 Juli stemmen en wij hebben goede hoop dat een meerderheid ons standpunt deelt.

Het college was “vergeten” in gesprek te gaan met Epse en de provincie over het veiliger maken van de Lochemseweg. Het college heeft op initiatief  van PvdA en Groen Links nu alsnog beloofd de wens van de raad op dit punt uit te gaan voeren.

Een belangrijke organisatie voor een kwetsbare groep is Het Plein. Bij Het Plein gaat op dit moment veel mis, met een grote reorganisatie die veel (extra) geld kost als gevolg. De raad is hier ontevreden over en zal een onderzoek houden om te bekijken wat er bestuurlijk mis is gegaan bij Het Plein.

Jos Israel, raadslid PvdA

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel