Door Jos Israel op 15 april 2015

“Reactie van PvdA lochem aan medewerkers Den Hollander Food”

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het voorgenomen besluit de locatie Den Hollander Food te sluiten. Wij waren niet op de hoogte en hebben het nieuws in de krant gelezen. Wij realiseren ons dat dit grote gevolgen heeft voor heel veel mensen (medewerkers in dienst, maar ook uitzendkrachten). Iedere betrokken medewerker heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen emoties. Maar niet alleen medewerkers, ook partners, kinderen en de directe omgeving. Het gaat niet alleen om verlies van inkomen, maar ook het verlies om middels betaald werk te participeren in onze samenleving. Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Wij begrijpen dat een groot concern soms ingrijpende besluiten moet nemen om concern breed concurrerend te blijven. Echter, het is bitter om te lezen dat Den Hollander Food waarschijnlijk gaat sluiten ondanks dat het prima presteert. Een groot concern zou niet alleen moeten kijken naar de laatste tiende eurocent per plakje kaas, maar ook naar haar menselijk kapitaal. Maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat.

Wij zouden graag zien dat het voorgenomen besluit wordt terug gedraaid. Maar heel eerlijk, als lokale oppositiepartij hebben wij daar minimale invloed op. Wel zullen wij de wethouder scherp houden. Wij vinden dat ons college daarbij meer ambitie moet tonen dan tijdens de raadsvergadering afgelopen maandag. Het leek er op dat onze CDA wethouder stond te praten als een bestuurder van Friesland Campina en niet als een wethouder die knokt voor de werkgelegenheid in Lochem. Voor u dus! Alles wat in redelijkheid kan moet uit de kast gehaald worden om werkgelegenheid te behouden. En als uiteindelijk Den Hollander Food toch gesloten moet worden, dan het gesprek voeren of nieuwe bedrijfsactiviteiten in Lochem opgestart kunnen worden zodat mensen nieuw werk krijgen zonder grote reisafstanden.

Met u delen wij de zorg dat het voor een grote groep, vooral laaggeschoolde, heel moeilijk is op de arbeidsmarkt. Ook hier zou Friesland Campina haar maximale verantwoordelijkheid moeten nemen. Niet door alleen een afkoopsom of iets dergelijks, maar ook door langdurige begeleiding en scholing. Als gemeente hebben wij daar ook groot belang bij. Immers wij willen dat iedereen die dat kan middels betaald werk in onze samenleving participeert, maar ook omdat wij onverhoopt verantwoordelijk zijn voor het laatste vangnet, de bijstand.

Graag worden wij door u op de hoogte gehouden over het verloop van de gesprekken en waar mogelijk willen wij u ook actief ondersteunen.

Nogmaals, wij wensen u en uw naasten heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens de PvdA fractie gemeenteraad Lochem,

Jos Israel,
Raadslid

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel