15 oktober 2017

Verrommeling

Voor de zomer heeft de PvdA-fractie in de raad onze zorgen gedeeld over de ‘verrommeling’ van onze gemeente. Regelmatig horen wij van mensen dat zij zich ergeren aan het gebrekkig onderhoud van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het niet regelmatig onkruidvrij maken van stoepen, stoepranden, verblijfsgebieden, middengeleiders, rotondes, vieze bankjes, afvalbakken en slingerend afval. Wilt u uw mening hierover met ons delen?

Wat zou er beter/anders moeten volgens u? Waar wordt u blij van? Of heeft u suggesties? Ons ombudsteam is telefonisch te bereiken op 06.42187799 of mailen (eventueel met foto) ombudsteam@pvdalochem.nl