Door op 19 december 2014

Vragen over het vermoeden van fraude bij transacties Hotel Epse

In De Stentor van 12 december 2014 stond een artikel waarin gemeld werd dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) fraude vermoedt bij Hotel Epse.  Naar aanleiding van dit artikel heeft de PvdA-fractie de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in De Stentor van 12 december 2014?

2. Heeft het college al eerder signalen ontvangen op basis waarvan fraude vermoedt kan worden bij Hotel Epse?
Zo ja, wanneer en wat heeft het college met die signalen gedaan.

3. Wat gaat college doen met het vermoeden in relatie tot de mogelijke wijziging bestemmingsplan en/of bouwvergunning?

4. Wat zijn de consequenties als blijkt dat er sprake is van het witwassen van geld?

De Stentor (18 december 2014) : “Vragen PvdA Lochem over hotel Epse