Door op 17 mei 2013

WAT GAAN WE DOEN EN WAT NIET . . .?

Beste mensen,

In de Raad van 13 mei hadden we het o.m. over de vraag welke echte (kern)taken de gemeente voor haar rekening moet nemen.

Daar moeten we over nadenken, want we willen nu eenmaal meer doen voor onze burgers dan dat er geld is. Maar de fractie is helemaal niet zo somber over onze financiële positie. Als je nu fors het mes in de uitgaven zou zetten: dan zou je kunnen denken dat we in het verleden lukraak en royaal met geld gesmeten zouden hebben. Natuurlijk niet!

U dacht met ons mee! Dat deed u al met enquêtes, op meespreekmomenten en op internet! Zeer bedankt daarvoor! We zullen daar gebruik van maken als we de begroting 2014 e.v. vaststellen.

In de Raad gaven we het College o.a. deze ideeën mee:

  • Ga aan de slag met het idee van de PvdA nieuwe inkomsten te krijgen door een belasting te heffen op netwerken en kabels van energiebedrijven.
  • Ga door met de al besloten onderzoeksopdrachten.
  • Ga door met de uitvoering van “het minder of anders doen” en wees heel behoedzaam met het schrappen van taken. (Iets dat je nu wegbezuinigt krijg je (bijna) nooit meer terug – of het kost je dan klauwen met geld!)
  • Volgens ons is er geld te halen bij de herijking van het reserve- en voorzieningenbeleid.
  • Richt u zich bij uw financiële herschikking(en) bij voorrang vooral niet op de kwaliteit van de “inclusieve samenleving”. Dan kunnen mensen waardig (blijven) leven.
  • Onze fractie steunt alleen uitgewerkte voorstellen voor nieuw beleid.
  • De fractie van de Partij van de Arbeid oordeelt over keuzes vanuit ons verkiezingsprogramma “Verbinden en versterken” en de ook door ons onderschreven Toekomstvisie 2030.     

 

Fractie Partij van de Arbeid