Door op 25 januari 2015

Zorgen om voor wie HH1 is afgeschaft: vraag gesprek aan!

De PvdA wil Lochem 3.0 de kans geven om te laten zien wat zij (toeristisch) Lochem te bieden heeft. Om 3 redenen.

1. Wij vinden het belangrijk dat Lochem beter op de toeristische markt wordt gezet.

2. We willen een regiegemeente worden, dus we willen niet alle taken zelf uitvoeren maar partners zoeken die dat beter kunnen. Dan moet je ook regie durven geven en niet alles eerst willen dichttimmeren.

3. We zijn een groot voorstander van dergelijke initiatieven van betrokken inwoners, die steun je tenzij… Een misverstand is dat we gemeenschapsgeld zouden weggeven, dit is een investering omdat het geld terug verdiend wordt doordat Lochem 3.0 op termijn de kosten voor de VVV voor haar rekening neemt.

Hadden we dan geen zorgen? Ja natuurlijk wel, maar wij achten de wethouder uitstekend in staat om de ontwikkelingen op de voet te volgen, controle is immers een van zijn taken. De coalitie had dat vertrouwen niet!

Met GroenLinks dienden we een motie in om de wethouder op te dragen met alle inwoners, voor wie Huishoudelijke Hulp 1 afgeschaft is, een huisbezoek af te leggen of persoonlijk gesprek te voeren. Wijkverpleegkundigen vertelden ons dat zij zich grote zorgen maken om een groep mensen die zich niet uit zichzelf meldt. Helaas vonden we daar bij de andere partijen geen steun voor. Maakt u zich zorgen om iemand voor wie HH1 is afgeschaft, vraag dan een gesprek aan! Dat maakte de wethouder wel duidelijk: iedereen is welkom voor een gesprek.

Fractie PvdA Lochem