Door op 14 februari 2014

ZORGVRAGER MOET WEER CENTRAAL KOMEN TE STAAN

Daarmee is de discussieavond van de PvdA in de Toermalijn in Lochem over ´uw zorg is onze zorg´ van afgelopen donderdag goed samen te vatten. Agnes Wolbert, Tweede Kamerlid voor de PvdA en zorgwoordvoerder was naar Lochem gekomen in de plaats van Otwin van Dijk, die samen met Wilma Heesen, PvdA wethouder zorg in Lochem een uitwisseling zou hebben over de nieuwe zorg in 2015 na de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente.

Agnes schetste de lijnen in het landelijke zorgbeleid vanaf 2006 tot nu toe. De ontwikkeling naar hele grote ziekenhuizen en zorginstellingen zonder dat daarmee de zorg in  het land beter werd. Ook de marktwerking deed daar geen goed aan, getuige de afname van operaties en geneeskundige behandelingen vanaf het moment dat VVD minister Schippers de ziekenhuizen aan een beperkte groei van 1½ % bond in de afgelopen twee jaren. De gezondheid van de Nederlanders is er niet op achteruit gegaan, concludeerde zij schertsenderwijs.

Wilma Heesen kreeg het woord nadat de aandacht ging naar de situatie vanaf 2015, wanneer de gemeenten veel meer zeggingskracht krijgen over de zorgverlening, de jeugdzorg bij gemeenten is komen te liggen en de gemeenten ook impulsen hebben te geven aan regionale werkgelegenheid, specifiek ook voor kansarme deelnemers (Wajong, bijstand, langdurige werkzoekenden).

De gemeente krijgt wijkverpleegkundigen (1 verpleegkundige per huisartsenpost), die de zorg integraal gaan oppakken en een rol hebben om de zorg in wijken en gebiedsdelen gecoördineerd te laten verlopen. Nu verloopt de zorg nog langs een individuele aanvraag bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).  Straks is dat niet meer nodig en kan in een gebiedsteam – neem de pilot Epse en omgeving –  veel eenvoudiger gekeken worden welke hulp en ondersteuning iemand echt nodig heeft en hoeft niet alleen maar naar de kwaaltjes of pijntjes navraag te worden gedaan, maar ook waarom iemand niet lekker in z’n vel zit en/of  onvoldoende sociale contacten heeft. Er hoeft niet alleen maar snel en intensief zorg geboden te worden, maar er kan ook over een langere tijd gekeken worden of iemand het redt met lichte ondersteuning van kinderen, familie of een kennis/vriend uit de buurt. Verschillende hulpverleners, die nu nog over de vloer komen van een zorgvrager, zullen wat meer pas op de plaats maken en ingezet worden wanneer een maatwerkoplossing dat nodig maakt. Bezuiniging? In ieder geval ook meer situatiegebonden en geen uitschieters meer in te dure zorgverlening van alleen maar professionals!

Essentieel is dat de zorgvrager weet waar deze dichtbij huis terecht kan en zelf regie kan behouden met steun dichtbij huis. De zorgvrager moet weer centraal komen te staan en in staat zijn zeggenschap te hebben over zijn zorg. Het instandhouden van het persoons-gebonden budget was voor Agnes Wolbert en Wilma Heesen dan ook echt een triomf vanuit de opstelling van de PvdA en Wilma bezwoor dat zij dat ook gemeentelijk intact wil houden. Mits zij weer verkozen wordt tot wethouder en de PvdA voldoende stemmen vergaart om sterk terug te keren in de raad. Eerlijk is eerlijk: dat gaat niet vanzelf.

IMG_1221