Raadslid, vice-fractievoorzitter & fractiepenningmeester

Ruben Otemann

Zorg WMO Welzijn Jeugd Onderwijs Cultuur Sport en accommodaties Armoede/ minimabeleid Schuldhulpverlening Integrale toegang Maatschappelijk vastgoed Monitor decentralisatie Communicatie

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek.

Als intern begeleider heb ik regelmatig kunnen ervaren wat de effecten zijn van politieke keuzes op gezinnen en het onderwijs.  Ik vind het belangrijk dat er op dit vlak keuzes worden gemaakt die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Daarnaast kijk ik graag naar de kansen en de mogelijkheden die er zijn. De oprichting van de centra voor jeugd en gezin zijn een mooi voorbeeld van een politieke keuze die kansen biedt voor mensen die vragen hebben over opvoeden en opgroeien.

Iets waar ik mij de afgelopen raadsperiode voor heb ingezet is het weer terug halen van de huishoudelijke hulp. Ik ben erg trots dat dankzij de PvdA de huishoudelijk hulp in onze gemeente weer terug is. Verder moesten we de afgelopen jaren keuzes maken.  Met minder middelen samen meer doen. Daarbij moeten  we ons sterk maken voor  mensen die het nu en in de toekomst (even) moeilijk hebben. Een betrouwbare overheid moet een goed vangnet bieden of het nu gaat om hulpmiddelen, vervoer of mantelzorg. Het zou mooi zijn als we daarvoor één toegang kunnen maken, zodat je een ondersteuningsvraag kunt voorleggen aan 1 hulpverlener. Dat is duidelijk en maakt zorg toegankelijk. Je moet zeker zijn van goede zorg in de buurt!