Jan Harkink

Jan Harkink

Over Jan Harkink

Mijn naam is Jan, ik ben getrouwd en vader van 3 meisjes. Ik woon in het centrum van Laren en ik ben daar geboren en getogen. Ik heb veel interesse in geschiedenis en ben er daarom trots op dat sinds de 17e eeuw het geslacht “Harkink” al bekend is in de gemeente. Bovendien heb ik 3 voorvaders die in de gemeenteraad van Lochem hebben gezeten!

Ik  vind het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar wat kleine kernen nodig hebben. De mensen uit de verschillende kernen van de Gemeente Lochem voelen zich niet altijd gehoord. Vanuit Laren weet ik wat de beleving in een kern kan zijn als het gemeentehuis een eind verderop staat. Graag wil ik dat er aandacht is voor wat er in iedere plaats speelt! Daarom ben ik bijvoorbeeld blij dat de PvdA onlangs de omwonenden van de FAB-locatie Laren heeft gesteund.

De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor de leefbaarheid, ik ben actief betrokken bij de verkeersveiligheid in Laren om snelheid remmende maatregelen in het centrum te kunnen realiseren.

Daarnaast vind ik dat er meer oog en meer hulp moet zijn voor de minder bedeelden in onze samenleving. Er is nog steeds (verborgen) armoede in onze gemeente en dat kan niet!

Daarom zeg ik een goed raad is rood!