Door Jos Israel op 29 november 2017

Afval, goed gescheiden, klantgericht en betaalbaar

Zeker zijn dat je op een normale manier van je afval af kan komen. Goed gescheiden, klantgericht en betaalbaar. De huidige tijd vraagt er om dat ons afval zo goed mogelijk gescheiden wordt zodat hergebruik kan plaatsvinden. Dat vinden wij als PvdA erg belangrijk. En als beloning zouden de kosten omlaag moeten kunnen. Immers goed gescheiden papier, glas, textiel, metalen en dergelijke leveren geld op. Terwijl restafval duur verbrand moet worden. Dat vraagt om slimme oplossingen die, als we het goed doen, ook nog eens kunnen zorgen voor extra werkgelegenheid.

Dat vanaf januari de service gaat verslechteren weten we al van voor de zomervakantie. De PvdA had grote bezwaren. De grijze container wordt in 2018 nog maar eens in de 4 weken geledigd. Wat nieuw is, is dat we nu de tarieven kennen. U kunt nu maximaal 13 keer de restafvalcontainer aan de weg zetten. Dat kost nu nog € 5,20 per keer en dat wordt €7,91. Een stijging van meer dan 50%. Als u zelf geen container heeft, maar gebruik maakt van een ondergrondse container, wordt u nog zwaarder “gepakt”; Voor gft in een ondergrondse container gaat uw per storting €0,81 betalen (was €0,25). Voor restafval een stijging van ”slechts” 33% van €1,70, naar €2,26 per storting. Ingrijpende tariefsverhogingen, zeker bij huishoudens met een laag of middeninkomen.

Wethouder Groot Wesseldijk van Gemeentebelangen verdedigde de tariefsverhoging in de raad. Bijvoorbeeld met het argument dat er in de gemeente ondergrondse containers gaan komen voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Dat klink leuk, maar kost veel geld. Deze “luier” containers komen slechts in 4 kernen. En dan moet u ook weten dat ingezamelde luiers gewoon met het restafval verbrand worden. Technieken om luiers te verwerken zijn immers in Nederland niet beschikbaar.

De PvdA heeft tegen deze enorme tariefsverhoging gestemd. Wij hebben voorgesteld het komende jaar de tarieven van 2017 te hanteren plus 0,9% inflatiecorrectie. Mocht dat een probleem zijn, dan zijn er voor de afvalinzameling nog speciale reserves om tegenvallers op te kunnen vangen.

De PvdA Lochem is geïnteresseerd in uw ideeën. Hoe kan de afvalinzameling verbeterd worden? Hoe kunnen we zorgen voor meer klantgerichtheid? Maar ook, waar ziet u zwerfvuil ontstaan en worden de ondergrondse containers bij u in de buurt tijdig geleegd?

 

U kunt mailen: ombudsteam@pvdalochem.nl of bellen met 06 42187700.

Jos Israel – Raadslid PvdA Lochem

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel