Door Jos Israel op 16 januari 2017

Doet u mee? Graag!

Het is belangrijk dat de raad een goede afspiegeling is van de samenleving. Eens in de vier jaar mag u kiezen. Als PvdA-fractie doen wij meer dan rozen uitdelen.  Er zijn vele mogelijkheden om ons uw mening te laten horen. Als fractie bezoeken we regelmatig dorpsraden, verenigingen, maatschappelijk organisaties en initiatieven. En als wij niet bij u op bezoek gaan, dan is er altijd ruimte om bij ons langs te komen of gewoon te bellen. U kunt lezen wat wij doen; in de krant, in huis-aan-huisbladen, op internet, facebook en twitter.

Uniek in Lochem is het PvdA-ombudsteam (06-42187799 en/of ombudsteam@pvdalochem.nl). Een enthousiaste groep lokale PvdA-ers die klaar staat om met u te spreken over uw problemen.

De raad kent ook inspraakmogelijkheden, bijvoorbeeld een initiatieftafel of inspreekrecht tijdens een RTG. In de laatste raadvergadering is daar een instrument aan toegevoegd; Burgerconsultatie. Een aantal keer per jaar zal een grote groep burgers gevraagd worden hun mening te geven middels een enquête. Dit heeft steun gekregen van de hele raad.

De PvdA heeft zich, met succes, sterk gemaakt voor de privacy van deelnemers. Panelleden wordt niet gevraagd naar hun religie, politieke voorkeur, etnische afkomst, seksuele voorkeur en inkomen, tenzij dit voor een onderzoek echt noodzakelijk is. Ook worden gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij zijn erg blij dat deze privacy waarborgen door de heel raad, unaniem, vastgelegd zijn.

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel