Door Ruben Otemann op 21 maart 2017

Lochem 3.0

In onze gemeente ontstaan er steeds meer burgerinitiatieven. En als een initiatief zich aandient vindt de PvdA dat je soms een beetje lef moet tonen en het initiatief vertrouwen moet geven. Lochem 3.0 is een voorbeeld van zo’n initiatief.

De afgelopen twee jaar heeft Lochem 3.0 zich ingezet t.a.v. de marketing en merkontwikkeling van en voor (de gehele gemeente) Lochem. Daarvoor wil de PvdA Lochem 3.0 complimenteren. Echter zijn er n.a.v. de evaluatie ook een aantal punten waarover de PvdA zich zorgen maakt. Het ontbreken van een Raad van Toezicht, de voorwaarden waarop de subsidie aan Lochem 3.0 is toegekend en is er voldoende draagvlak?

Ondanks Lochem 3.0 het aangedurfd heeft om, in het kader van regisserend Lochem, deze uitdaging aan te gaan vindt de PvdA het zuiverder om een subsidie toe te kennen aan een initiatief waarbij de kaders helder zijn. De PvdA had graag gezien dat er een formele verbintenis tussen Lochem 3.0 en de VVV was vastgelegd zodat zij als ‘een fysieke spin in het web’ in o.a. Markt 2 haar taken kan uitoefenen.

Omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn heeft de PvdA besloten voorlopig niet in te stemmen met de constructie en subsidieverstrekking voor de komende jaren. De PvdA zou het wenselijk vinden dat het college haar verantwoordelijkheid alsnog neemt en met een aangepast voorstel komt.

Ruben Otemann
Raadslid PvdA Lochem

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann