Zeker zijn van een goede woning (5)

Door Jos Israel op 22 februari 2018

De PvdA Lochem ziet dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Dat komt vooral omdat heel veel mensen dat graag willen. Liever niet verhuizen als dat niet nodig is

De komende jaren wil de PvdA dat er meer woningen worden aangepast in het kader van levensloopbestendig wonen. Mocht, ondanks aanpassingen, het huis en/of de tuin te groot worden of het risico groeien van vereenzaming, dan moet verhuizen naar een kleinere woning of appartement mogelijk zijn. Daarnaast komt er dan meer doorstroming op de woningmarkt waardoor er huizen beschikbaar komen voor bijvoorbeeld gezinnen met opgroeiende kinderen. Gezien de jaarlijkse migratie niet onbelangrijk. 

Er is ook een groep mensen die als mantelzorger de zorg heeft voor een naaste en die deze zorg heel dichtbij huis wil organiseren. Tijdelijk extra woonruimte in de tuin of op het erf kan dan nodig zijn. Zolang dit tijdelijke situaties zijn, vindt de PvdA dat daarvoor belemmerende regels moeten verdwijnen of dat er gedoogd moet worden.

De PvdA ziet ook dat er behoefte komt aan woningen en woonvormen die niet passen binnen bestaande kaders. Bijvoorbeeld vanuit een duurzaamheidsideaal. Zo bleek het niet mogelijk het wonen in een zogenaamde ‘Yurd’ legaal te maken. Er zijn daarnaast groepen die willen experimenteren met bijvoorbeeld ‘Tiny Houses’.

De PvdA wil graag ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in een huis dat daarvoor geschikt is, maar wil ook dat er voldoende doorstroming is op de woningmarkt. Vindt u dat ook, stem dan zeker op 21 maart PvdA!

Op 23 februari bezoekt Lodewijk Asscher Lochem. Het centrale thema zal zijn: “zeker zijn van een goede woning”. Iedereen is van harte welkom om mee te praten en vragen te stellen om 10.30 in het Stadshuus, Markt 3 in Lochem.

(artikel 5 in een serie van 5 over wonen in de gemeente Lochem)

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel