Door Ruben Otemann op 23 augustus 2015

Geld voor de zorg moet naar de zorg!

Onder dit motto, hetzelfde motto van een amendement van de PvdA Lochem van vorig jaar, wordt op donderdag 27 augustus vanaf 19.30 uur in zaal Stegeman te Laren een bijeenkomst georganiseerd. Hoe gaat het met de mensen die geen huishoudelijke hulp 1 meer krijgen en hoe vergaat het de mensen die werk(t)en in de thuiszorg?

De gemeente Lochem heeft er vorig jaar voor gekozen een bezuiniging door te voeren op de huishoudelijke zorg 1 door deze helemaal af te schaffen. Dit geld is niet beschikbaar gebleven voor de zorg maar is gebruikt om het gat in de begroting te dichten. Vanaf het begin heeft de fractie van de PvdA Lochem zich hiertegen verzet. Allereerst natuurlijk omdat de mensen die afhankelijk zijn van deze zorg veelal tot een kwetsbare groep behoren. Kwetsbaar door hun gezondheid, hoge leeftijd of financiële (on)mogelijkheden. Ten tweede omdat in de Wmo is vastgelegd dat de gemeente maatwerk dient te leveren zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En ten derde omdat het geen recht doet aan al die mensen die in de zorg werken en nu of geen werk meer hebben of via oneigenlijke constructies voor veel minder geld en op eigen risico hetzelfde werk verrichten.

Het afgelopen jaar heeft de fractie van de PvdA Lochem geprobeerd middels diverse moties, amendementen en vragen de gemeenteraad van koers te laten veranderen. Helaas zonder resultaat. Ook niet nadat de gemeente in zeven zaken door de rechter op de vingers is getikt.

Tijdens deze bijeenkomst gaan politici, namens de PvdA fractie Ruben Otemann, met u en elkaar in gesprek over o.a. de uitvoering van de Wmo in onze gemeente. U bent van harte welkom. Deel u mening en ervaringen met ons en kom naar de bijeenkomst of laat het ons weten via

pvdalochem@gmail.com.

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann